Tilgjengelige partier - Sandved Turn
Parti
Startdato
Pris
Plasser/venteliste
Foreldre&Barn-2, 2-3år Sa.skol.mand. V20 06.01.2020 380 Venteliste Treningstider Gå til påmelding
Tropp 5. - 7. trinn mandag-M3, V20 06.01.2020 380 Ledige plasser Treningstider Gå til påmelding
Tropp 3. - 4. trinn, mandager-M3 V20 06.01.2020 380 Ledige plasser Treningstider Gå til påmelding
Tropp fra 8.trinn mandager-K2, V20 06.01.2020 380 Ledige plasser Treningstider Gå til påmelding
Foreldre&Barn-1, 2-3år Sa.skol.mand. V20 06.01.2020 380 Venteliste Treningstider Gå til påmelding
Gymlek 1.-2. trinn Skei.skole mand. V20 06.01.2020 380 Ledige plasser Treningstider Gå til påmelding
Tropp 3. - 4. trinn, mandager-K2, V20 06.01.2020 380 Ledige plasser Treningstider Gå til påmelding
Gymlek 1. - 2. trinn mandag-K2, V20 06.01.2020 380 Ledige plasser Treningstider Gå til påmelding
Gymlek-2, 4-5 år, tirsdager Sa.Skole V20 06.01.2020 380 Venteliste Treningstider Gå til påmelding
Gymlek 4 - 5 år, mandager Skei.Skole V20 06.01.2020 380 Ledige plasser Treningstider Gå til påmelding